Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb.

Čítek, Jindřich; Svobodová, Zdeňka; Tesarčík, Jan
2., aktualiz. vyd. Informatorium, 1997. 218 s.