Německy snadno a rychle : Učebnice němčiny.

Bacher, Hans
2., upr. vyd. Alda, . 181 s.; 173 s.