Německy pro obchodníky a živnostníky : stručná mluvnice a českoněmecké rozhovory ze života denního a praktického s dodatkem obchodní a živnostenské korespondence.

Tůma, Adolf
5., oprav. vyd. Česká grafická Unie, 1924. 259 s.