Německy, jak se skutečně mluví : českoněmecké hovory pro praktický život : (Alltagsdeutsch).

Rösler, Karel
2., nezměněné vyd. Československá grafická Unie, 1936. 277 s.