Německo-český slovník pro školu, úřad, dům, obchod a průmysl.

Neudert, Jindřich
15. přeprac. vyd. (1.-10. tisíc). Kvasnička a Hampl, 1941.