Německo-český slovník. [Díl 1], A-L.

Siebenschein, Hugo; Haupt, Jaroslav; ed. Haupt, Jaroslav; ed. Siebenschein, Hugo
4., upr. a rozš. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 805 s.
Edice: Střední slovníky jednostranné