Německo-český, česko-německý studijní slovník.

3., přeprac. a rozš. vyd. Nakladatelství Olomouc, 2000. 1152 s., lxix s. obr. příl