Německo-české názvosloví úřední a právnické : příruční slovník pro soudy, úřady politické, finanční, poštovní, železniční, účetní, vojenské a vůbec pro úřady státní i samosprávné, jakoz i pro soukromou potřebu ve stiku s úřady. Díl 1-3.

Kadlec, Karel
2. vyd., značně rozmnožené. J. Otto, 1924. 4, 1592 s.