Němčina pro samouky.

Bendová, Veronika; Kettnerová, Drahomíra
7., upr. vyd. Fortuna, 1999. 559 s.