Němčina pro jazykové školy. Díl 3.

Vaverková, Irena; Beták, Rudolf; Kegel, Rudolf
2., nezm. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 373 s.
Edice: Učebnice pro jazykové školy