Němčina pro číšníky a kuchaře : němčina pro obory společného stravování.

Höppnerová, Věra
5., přeprac. vyd., V nakl. Scientia 2. Scientia, 2000. 291 s.
Edice: Učebnice pro střední školy