Nemčina pre 1. ročník stredných škol.

Jungwirth, Karel
6. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 188 s.