Nemáš ňáký drobásky?.

Košťál, Martin; Mlčoch, Matěj
1. vyd. Pragoline, 2008. 109 s.
Edice: Primus codex