Nejstarší uherskohradišťská městská kniha Liber negotiorum civitatis Hradisch : edice.

Čoupková, Magdalena
Státní okresní archiv, 2001. 159 s.