Nejstarší legendy přemyslovských Čech.

Králík, Oldřich
1969.