Nejstarší kronika Česká ku kritice legend o sv. Ludmile, sv. Václavu a sv. Prokopu.

Pekař, Josef
Bursík & Kohout, . 202 s.
Edice: Bibliotheka historická ; 5