Nejdůležitější choroby a škůdci ovocného stromoví a ochrana proti nim.

Baudyš, Eduard
Nákladem Českomoravských podniků tiskařských a vydavatelských, 1927. 96 s.