Nedokončené pohádky : Pro dětské duše dospělých a tázavé oči dětí.

Říha, Karel; il. Stratilová, Vladimíra
Matice cyrilometodějská, 1994. 58 s.