Nedokončená pre detský hlas.

Karvaš, Peter
1. vyd. Slovenský spisovateľ, . 185 s.
Edice: Slovenská próza