Nedělnj Kázánj na celý rok. Djl druhý, Odedne seslánj Ducha swatého, až do neděle čtyrmecýtmé po swatém Duchu.

Nejedlý, Vojtěch
Bohumil Haase, 1806. 430 s.