Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči : výbor.

Kollár, Ján
1. vyd. výboru. Kalich, 1995. 125 s.