Necudné rozhovory.

Aretino, Pietro
1. vyd. Tatran, 1971. 314 s.