Nebojte se života : katechetická príručka pre rodičov a vychovávateľov.

Montana, Victoria
4. opr. vyd. (1. vyd. ve Slov. rep.). Ikar, 1990. 293 s.