Neberme se příliš vážně.

Horníček, Miroslav; Kalousek, Jiří; ed. Stárek, Zbyněk; ed. Vondrák, Vojtěch
Impreso plus, 2002. ca 160 s.