Návrat Martina Holce : Román.

Slavíčková-Medková, Eva
Vydání první. L.J. Peroutka, 1942. 198 - [I] s.