Návrat : obyčejná historka.

Lukeš, Miloš F
Votobia, 1996. 180 s.