Nauka o nosních chorobách. I, Část všeobecná.

Hybášek, Jan; Ninger, František
Minerva, V. Lošťák, 1948. 76-[III] s.