Nauka o hudebních formách.

Jirák, Karel Boleslav
2., oprav. a dopln. vyd. Hudební Matice Umělecké besedy, 1931. XV, 151 s.