Nauka o harmonii : na základě melodie a rytmu. Díl II, Část notová.

Šín, Otakar
Hudební matice Umělecké besedy, 1922. 117 s.