Nástin programu Revolučního odborového hnutí : podklad pro celost. diskusi v zákl. organizacích ROH.

[ÚRO], 1968. 31 s., [1. stať 17 s.]