Nástin politických dějin amerického kontinentu.

Foster, William Z
1. aut. vyd. Státní nakladatelství politické literatury, 1953. 655 p. illus. 21 cm