Nástin měnového plánu stabilisačního po jeho stránkách metodické, technické a státofinanční.

Fořt, Josef
Nákladem České společnosti národohospodářské, 1923. 117 s.
Edice: Sbírka přednášek a rozprav ; 1