Nástin geometrické optiky a základů fotometrie.

Kučera, Bohumil
Jednota čes. mathematiků a fysiků, 1915. XV, 464 s.
Edice: Sborník Jednoty českých matematiků a fysiků ; č. XIV