Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi.

Tretera, Ivo
4. vyd. Paseka, 2002. 374 s.