Nástin dějin české zahraniční politiky.

Veselý, Zdeněk
3., aktualiz. vyd. Oeconomica, 2006. 77 s.
Edice: Sešity ke studiu české zahraniční politiky