Naše věc : lidový receptář proletářského internacionalismu : dobový dokument.

Dům kultury a osvěty města Brna, 1968. 79 s.