Naše ryby.

Dyk, Václav; il. Dyková, Sylvia
2., dopl. a rozš. vyd. Nakladatelství R. Prombergra, 1946. 386 s.