Naše rodinné zahrady : příruční kniha podrobně vysvětlující zakládání, ošetřování, udržování zahrad okrasných, květinářských, zelinářských, ovocných, úpravu půdy, její zlepšování a hnojení, pěstování květin, zelenin, jak venku, tak i v pařišti [sic] a ve skleníku, pěstování a šlechtění stromů a keřů ovocných i ozdobných.

Těšitel, Jan Josef
Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1931. 2 sv. (384 s., s. 389-878)