Naše nerosty : jejich sběr a určování. Návod k sbírání a určování nerostů nejjednoduššími prostředky.

Tuček, Karel; Nováček, Radim
2. dopl. vyd. Vesmír, 1946. 210 s.