Náš jazyk mateřský : dějiny jazyka českého a vývoj spisovné slovenštiny.

Flajšhans, Václav
Nákladem České grafické společnosti Unie, 1924. 370 s.