Národní kulturní památky Středočeského kraje.

Bauerová, Anna; il. Franta, Jaroslav; il. Rajzík, Jaroslav
Středisko st. památkové péče a ochrany přírody Středočes. kraje, 1984. 34 s.
Edice: Památky Středočes. kraje