Národní hospodářství. Díl 3, Úvěr, cenné papíry a banky - Doprava - Tržní a obchodní organisace.

Koloušek, Jan
Česká matice technická, 1920. 10, 285 s.
Edice: Česká matice technická ; roč. 26 (1921), č. 112