Národní filosofie výchovy. Díl 1, Záhady všelidské filosofie.

Příhoda, Václav
1. vydání. Život a práce, 1948. 174-[I] s.