Národné kultúrne pamiatky na Slovensku.

Jankovič, Vendelín; Jankovič, Vendelín
1. vyd. Osveta, 1980. 294 s.