Národné bibliografie : príručka pre poslucháčov knihovedy a pre knihovníkov.

Černá, Marie Ludmila
Matica slovenská, 1955. 306 s.
Edice: Príručky pre knihovníkov ; č. 9