Naliehavé situácie vo vnútornom lekárstve.

Koller, Fritz; Nagel, G. A; Neuhaus, Konstantin
2. preprac. a dopl. vyd. Vydavateľstvo Osveta, 1982. 674 s.