Naivné umenie v Juhoslávii.

Bihalji-Merin, Oto
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. 200 s.