Nahráváme na magnetofóne.

Knobloch, Hans
1. slovenské vyd. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1966. 177 s.
Edice: Polytechnická knižnica