Nad Evropou půlměsíc. I, Muslimové v Česku a západních společnostech.

ed. Černý, Karel
Vydání první. Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 278 stran