Náčrt vývoja vyššej nervovej činnosti dieťaťa v ranom veku.

Kasatkin, N. I
Slov. akad. vied, 1953. 107 s.